TEL : +98 21 9101 32 64

تعرفه ها

رد ريسلر به عنوان يکی از نمايندگان پزوهشگاه دانشهای بنيادی nic.ir در زمينه ثبت و تمديد دامنه های ملی در ايران، فعاليت مينمايد. ساير قيمتها در رد ريسلر بر مبنای شارژ سالانه محاسبه و ارائه ميگردد و ساير کاربران ميتوانند با کارکرد بالاتر، از قيمت های پايينتری بهره مند شوند.

پسوند دامنه قیمت سالانه قیمت پنج ساله
.ir1494045750
.co.ir1335040020
.net.ir1335040020
.org.ir1335040020
.ac.ir1335040020
.gov.ir1335040020
.id.ir1335040020
.sch.ir1335040020
.ايران1494045750
پسوند دامنه قیمت سالانه قیمت پنج ساله
.ir1416043680
.co.ir1218036540
.net.ir1218036540
.org.ir1218036540
.ac.ir1218036540
.gov.ir1218036540
.id.ir1218036540
.sch.ir1218036540
.ايران1416043680
پسوند دامنه قیمت سالانه قیمت پنج ساله
.ir1350042660
.co.ir1104033150
.net.ir1104033150
.org.ir1104033150
.ac.ir1104033150
.gov.ir1104033150
.id.ir1104033150
.sch.ir1104033150
.ايران1350042660
پسوند دامنه قیمت سالانه قیمت پنج ساله
.ir1302041130
.co.ir1068030270
.net.ir1068030270
.org.ir1068030270
.ac.ir1068030270
.gov.ir1068030270
.id.ir1068030270
.sch.ir1068030270
.ايران1302041130
پسوند دامنه قیمت سالانه قیمت پنج ساله
.ir1236037110
.co.ir945027960
.net.ir945027960
.org.ir945027960
.ac.ir945027960
.gov.ir945027960
.id.ir945027960
.sch.ir945027960
.ايران1236037110* کليه تعرفه ها و واحد های پولی سايت بر اساس تومان ميباشد.
* هزينه انتقال دامنه به جز سطح یک که معادل 3100 تومان است، برابر با نصف هزينه ثبت، در سطح موجود برای هر کاربر است.
* بر اساس قوانین موسسه فیزیک نظری امکان ثبت دامنه .ایران تا اطلاع ثانوی وجود نداشته و فقط امکان تمدید دامنه موجود میباشد .
* ساير سطوح بر مبنای کارکرد سالانه (365 روز گذشته) محاسبه ميگردند.
* سيستم به صورت خودکار پس از هر شارژ سطح کاربر را محاسبه و تعرفه ها را تغيير ميدهد.
* ساير کاربران امکان ثبت از طريق وبسايت و يا api را دارا ميباشند.
* ساير عمليات ثبت دامين ها به صورت خودکار و بدون دخالت نيروی انسانی انجام ميگردد.
* شارژ از طريق دروازه های پرداخت مختلف و يا بانک های مختلف، شامل هيچ کارمزد اضافه ای نخواهد بود.
* علاوه بر استفاده از جدول فوق امکان بهره مندی از تعرفه های پايين تر در صورت استفاده از شارژ هديه وجود دارد. (با استفاده از شارژ هديه کليه تعرفه های جدول فوق و جدول زير با هم قابل استفاده خواهند بود.)
* در صورت تغيير سطح در زمان شارژ، امکان بازگشت مبلغ شارژ شده وجود ندارد.
کليه حقوق اين وبسايت متعلق به شرکت تجارت الکترونیک کارا بارمان ميباشد.
زرین پالبانک پارسيانبانک سامان